Årsmøte DNT Finnskogen og Omegn - Kongsvinger/Eidskog

Arrangement

Dato
11. mars kl. 19:00 - 20:30
Passer for
Alle
Turtyper
Arrangement, Medlemsmøte, Årsmøte
Arrangør
DNT Finnskogen og Omegn - Kongsvinger/Eidskog
Turområde
Finnskogen (se kart)

Det ønskes velkommen til årsmøte i DNT Finnskogen og Omegn - Kongsvinger/Eidskog

Medlemmer som har postadresse i Kongsvinger eller Eidskog kommune og har betalt kontingent for 2021 har stemmerett.
Saker som ønskes behandlet må være styret i hende seinest 26. februar og forslag kan sendes på e-post til gro@blaaka.no. Det blir enkel servering.
Grunnet usikkerhet rundt COVID19 ønsker, vi påmelding via våre hjemmesider. Evt på mail finnskogen@dnt.no eller telefon 90061195.


Sted: Granli Bygdehus.
Adresse: Bygdehusvegen 63, 2210 Granli.

Saksliste:

  1. Godkjenne innkalling og saksliste
  2. Velge møteleder
  3. Velge referent og to til å underskrive protokoll
  4. Behandle årsmelding
  5. Legge frem lokallagets del av totale regnskap til DNT FO
  6. Behandle aktivitetsplan for kommende år
  7. Behandle budsjett for kommende år
  8. Behandle innkomne forslag
  9. Velge styre og valgkomite

Det tas forbehold om endringer, da vi alltid vil følge Covid-19 retningslinjer.

Årsmøte DNT Finnskogen og Omegn - Kongsvinger/Eidskog

Det ønskes velkommen til årsmøte i DNT Finnskogen og Omegn - Kongsvinger/Eidskog Medlemmer som har postadresse i Kongsvinger eller Eidskog kommune og har betalt kontingent for 2021 har stemmerett. Saker ...

Kontaktinformasjon: